Lillemor Boman Carlén
Text

Nerikes Allehanda – Lillemor hämtade inspiration i Carl Larssons ateljé i Gréz

Dessa tre målningar skapade Lillemor Boman Carlén i Carl Larssons ateljé i Gréz i Frankrike. Målningarna heter Aikaterine, Isabel och Nocturne. ©: Bild: Tove Svensson, NA.se

Dessa tre målningar skapade Lillemor Boman Carlén i Carl Larssons ateljé i Gréz i Frankrike. Målningarna heter Aikaterine, Isabel och Nocturne. © Bild: Tove Svensson, NA.se

"Målningar för ett rum". Så heter Lillemor Boman Carléns utställning som hon visar i Hallbergs konsthall.

För två år sedan fick konstnären Lillemor Boman Carlén ett konststipendium och fick åka till Carl Larssons ateljé i Gréz, som ligger utanför Paris i Frankrike.
–Det var stilla och ödsligt på stipendiegården, men jag kände igen ljuset. Min vistelse i Gréz handlade om platsen och där hämtade jag min inspiration, säger Lillemor Boman Carlén som kommer från Stockholm och är utbildad på Konstfackskolan. Hon är bland annat representerad på Statens konstråd.
(text från na.se)

Läs hela artikeln här.

publ:2017-05-26 uppdat:2017-05-26

Att se det som inte syns

©: Konstnär Lillemor Boman Carlén

© Konstnär Lillemor Boman Carlén

”Att se det som inte syns. Ifrågase det sedda. Värderingar och föreställningar ställs på sin ända. Det redan sedda, vänds och ses ur ett nytt perspektiv.

Lillemor Boman Carlén kan kanske vid en första blick ses som en abstrakt konkretist, men det konkreta är i hennes måleri aldrig konkret i en klassisk mening utan snarare bärare av känslor, aningar, antydningar - som tvingar betraktaren till ett ställningstagande. Vad är det jag ser och varför gör jag det?

Ett måleri sprunget ur stämningslägen, beskrivningar av känslostämningar utan beroende av den yttre verkligheten. Att fånga det som inte syns, inte som flykt utan som alternativ. Eller synliggörande. En konst som kommer ur människans ursprungliga drift att verka, att existera. Här och nu. Existentiellt.

Hennes måleri är långsamt. Målningarna föds ur tiden, med tiden. De ger visuella uttryck för det underliggande. Bilden som poesi. Bilden som förutsättning, inte bara för sig självt.”

publ:2013-10-20 uppdat:2013-10-20

Målningarna är platsen

Tid och rum

Det är inte ett medvetet perceptionellt förhållande som är mina ursprungliga idéer i måleriet. Istället är det minnen, en syn, en känsla som är idén. Som för många målare drivs jag av färg som struktur och förmåga till rumslighet.

De här strukturerna, de här rummen talar för mig sin egen sanning. Tid. Ljus. Förhållande. De finns där lika verkliga och overkliga, lika abstrakta, som världen. Rummen och målningarna är beskrivna som konkreta övertygelser men är samtidigt resultat av val som kan kallas slump. På så sätt är de för mig mer verkliga än sitt eget koncept.

De säger:
Ifrågasätt inte. Lev. Ge form, ta plats och omge.
De säger: Håll kvar!

publ:2013-10-18 uppdat:2013-10-20